Khatmil Qur’an, Tamatkan di UIN Maliki Malang

Ya Allah Ya Rahman
Tuhan Pengasih Penyayang
Kami khatamkan Al Qur’an
Dengan penuh keikhlasan
Tanpa perlu pujian
Ridla-Mu yang kami harapkan

Ya Allah ya Rahim
Beri kami kelapangan
Hidup penuh keselamatan
Hindarkan kesengsaraan
Tanpa gangguan dan cobaan
Kepada-Mu dekatkan
Tetapkan iman
Sampai kapan
Bertemu Engkau di belakang

Ya Allah Maha Pengampun
Kami penuh kehati-hatian
Membaca firman
Dengan tata aturan
Sebagai ajaran
Jika saja ada kesalahan
Ampuni ketidaksengajaan
Salah melafadzkan
Khilaf memanjangkan
Waqaf jadi keterusan.

Ya Allah
Beri pemahaman
Arti yang Engkau maksudkan
Masukkan nilai ke dalam
Jiwa kami yang rentan
Gangguan setan

Ya Allah
Beri kami jalan
Mengamalkan ajaran
Wahyu yang Engkau turunkan
Sampai hari penghabisan
Jiwa berpisah dengan badan

Ya Allah
Terimalah bacaan
Al Qur’an kitab kita sekalian
Jadikan teman
Sebagai pedoman
Mencari kebenaran
Hidup penuh kedamaian
Selalu tenteram
Dalam rahmat dan ampunan
Wafat dalam keadaan Iman
Baik akhiri kehidupan

Malang, 14 September 2017
‘Abd Al Haris Al Muhasibiy

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *